ESTA-státusz ellenőrzése
ESTA hírek, információk és segítség.

ESTA igénylés bűnügyi előélettel

Frissítve: nov 01, 2022  | Címkék: Visa bűnügyi nyilvántartással, ESTA követelmények, ESTA bűnügyi nyilvántartással

Lehet ESTA-t szerezni bűnügyi előélettel?

Igen, ebben az esetben is igényelhető az ESTA, azonban a pozitív elbírálás függ a bűncselekmény jellegétől, az elkövető életkorától a bűncselekmény elkövetésekor, és a bűncselekmény dátumától. Az eseményt bűncselekmény elkövetésének helyszínétől függetlenül jelölni kell azt az ESTA vagy USA vízum igénylés során, legyen szó letartóztatásról, figyelmeztetésről, vagy büntetőítéletről.

Azok az utazók, akik az USA-ba lépés céljából bűnügyi előélettel terveznek ESTA-t igényelni, gyakran figyelmen kívül hagyják a jelentkezési űrlapon szereplő alkalmassági kérdések finom részleteit. Az ESTA alkalmassági kérdések az igénylő különböző körülményeit fedik le, céljuk, hogy a lehetséges biztonsági kockázatokat kiszűrjék. A legtöbbet vitatott két ESTA jogosultsági kérdés a letartóztatásokkal és erkölcsi bűncselekményekkel járó ítéletekkel kapcsolatos.  Az erkölcstelen viselkedés morálisan romlottnak vagy kegyetlen magatartásnak számít, amely ellentétes a társadalom által elfogadott normákkal és a közösség általános véleményével.

A két kérdés a következő:

“Letartóztattak vagy elítéltek valaha olyan bűncselekmény miatt, amely súlyos anyagi károkat vagy súlyos károkat okozott más személyeknek vagy kormányzati hatóságoknak? ”

Ez a kérdés olyan büntetőítéletekre és letartóztatásokra vonatkozik, amelyek komoly károkat okoztak tulajdonban, személyekben vagy kormányzati hatóságoknak. Súlyosnak tekinthető példák a teljesség igénye nélkül a következők:

  • Személy elleni bűncselekmények, például gyilkosság, emberölés, nemi erőszak, közszeméremsértés, súlyos támadások, emberrablás
  • Vagyon elleni bűncselekmények, például gyújtogatás, betörés, lopás, rablás, csalás, ellopott vagyon átvétele
  • Kormányhatóságokkal szemben elkövetett bűncselekmények, például haszoncsalások, adócsalások, megvesztegetés, hamis tanúzás

"Sértette-e már olyan törvényt, amely illegális kábítószerek birtoklására, felhasználására vagy terjesztésére vonatkozik?"

Ez a kérdés világosabb, mivel kifejezetten azt kérdezi, hogy megsértették-e az illegális kábítószerek birtoklására, felhasználására vagy terjesztésére vonatkozó törvényt. Néhány határokon átnyúló következetlenség azonban bonyolulttá teheti a kérelmező válaszát. Például egy ellenőrzött anyag, például egy orvosi marihuána legális felhasználása a kérelmező székhelyén az Egyesült Államok szövetségi törvénye szerint továbbra is illegális felhasználásnak minősül, annak ellenére, hogy több állam legalizálta annak használatát. A kérelmezőknek meg kell határozniuk, hogy illegális kábítószer-használatuk esetén „Igen” választ kell-e adni erre a kérdésre, ami valószínűleg azt eredményezheti, hogy ESTA-t megtagadják. Végül, ha nem ítélték el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt, a kérdésre a válasz inkább a kérelmező becsületességéről szól, mivel a Vám- és Határvédelmi (CBP) nem tudja ellenőrizni a kábítószer-szabálysértést

Utazhatok, ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elítéltek?

Az ESTA megszerzése kábítószerrel kapcsolatos bűncselkemény esetén csak úgy lehetséges, ha a „Nem” válasz kerül az űrlapra a bűnügyi előéletre és az illegális droghasználatra vonatkozó kérdések esetében egyaránt.  Azonban vegye figyelme, hogy az illegális kábítószerek birtoklására, felhasználására vagy terjesztésére vonatkozó kérdésekre adott „Nem” válasz nem tükrözi a valóságot, amennyiben elítélték az illegális kábítószerekkel kapcsolatos kérdésben megfogalmazott tevékenységekért. Ha ESTA-jelentkezését elutasítják, továbbra is igényelhet B-2 turista vízumot vagy B-1 üzleti vízumot, és lehetősége nyílik arra, hogy tisztázza a korábbi kábítószer-birtoklással vagy -használattal kapcsolatos ítéletek körülményeit.

Utazhatok ESTA-val, ha ittas vezetés miatt elítéltek?

Ha egyszeri esetről beszélünk, azt a megfelelő erkölcsi jellem kialakítására vonatkozó amerikai szabályozások nem tartják erkölcstelen viselkedésnek. Azonban, ha az igénylő rendszeres alkoholfogyasztó, többszörösen törvénysértő, vagy olyan, alkoholos befolyásoltság alatt történt bűncselekmény elkövetője, amivel komoly anyagi vagy testi sérülést okozott egy másik személynek vagy kormányzati hatóságoknak, a bűnügyi hátteret ellenőrző eldöntendő kérdésnél „Igen” válasz a megfelelő.

Utazhatok az ESTA-val tettleges bántalmazás vádja estén?

Ha a támadás nem eredményezett súlyos sérülést vagy kárt az egyénben vagy annak tulajdonában, akkor a kérelmező valószínűleg “Nem” választ adhat a bűnügyi előéletre vonatkozó kérdésére, ha ez tükrözi legpontosabban a körülményeket.

Utazhatok az ESTA-val felfüggesztett büntetés alatt?

A felfüggesztett büntetés alapvetően feltételes büntetőjogi büntetés, amelyet további bűncselekmények elkövetése esetén hajtanak csak végre.  Az ESTA –t igénylők válaszát ez nem változtatja meg, amikor a bűnügyi történelemmel és a kábítószer-birtoklással vagy a felfüggesztett büntetés végrehajtásával kapcsolatos jogosultsági kérdésekről van szó. Ha a kérelmezőre vonatkozó ítélet nem tekintendő erkölcsi szempontból bűncselekménynek, akkor a bűnügyi előéletre vonatkozó kérdésekre a „Nem” válasz adható meg.

Utazhatok az ESTA-val letöltött büntetés estén?

Az Egyesült Államok vízum- és bevándorlási törvényei nem ismerik el az elkövetők rehabilitációjáról szóló törvényt, tehát ha az ítéletet az Egyesült Királyságban vagy más olyan országban töltötték le, amelyben a büntetőítéletek hasonlóak, a kérelmezőknek csak akkor kell jelölniük az ítéletet az ESTA nyomtatványon, ha azok komoly sérülést okoztak egy személynek, annak tulajdonában vagy kormányzati hatóságnak.

Utazhatok Amerikába jó magaviselet miatti feltételes szabadságra bocsátás esetén?

Ezt a kérdést általában az ausztrál utazók teszik fel. A jó magaviselet miatti feltételes szabadságra bocsátás olyan szabadságvesztés nélküli büntetés, amelyben további bűncselekmény elkövetésének hiányában az elkövető egy meghatározott idő elteltével kiszabadul a börtönből. A potenciális ESTA-igénylőknek őszintén kell válaszolniuk a “bűnügyi előélet”, valamint a “kábítószer-birtoklásra és -használatra vonatkozó előélet” kérdéseire. Ezért a jó magaviselet miatti feltételes szabadságra bocsátás technikailag nem változtatja meg az ESTA-kérelmező körülményeit, azonban, ha ESTA-t megtagadják, a jó magaviselet miatti feltételes szabadságra bocsátás elősegítené a Jó Erkölcsi Jellem (GMC) kialakítását az Egyesült Államok vízumának kérelmezésekor.

Utazhatok ESTA vagy vízum nélkül Amerikába?

Nem, az Egyesült Államokba történő utazáshoz egy érvényes ESTA vagy USA vízum szükséges.  A legtöbb esetben, érvényes ESTA vagy vízum nélkül nem szállhat fel a repülőre vagy a tengeri járműre.  Ha szárazföldön utazik az Egyesült Államokba, akkor nincs szüksége ESTA-ra, de a határ átlépésekor ki kell töltenie az I-94 / I-94W nyomtatványt. 

Mi történik, ha hazudok az ESTA igénylés során?

Ha a Vám-és Határvédelem rájön, hogy hazudott az ESTA űrlap kitöltése során, akkor a jelentkezést a benyújtásától számított 72 órán belül elutasítják. Ezenkívül valószínűleg az ESTA-t akkor is megtagadják, ha az korábban jóváhagyásra került.  Sok esetben az ESTA-t jóváhagyhatják, majd értesítés vagy magyarázat nélkül elutasíthatják. A Vám-és Határvédelem fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja az ESTA-t. Az ESTA kérelmezői a vízummentességi program keretében az Egyesült Államokba való belépés iránti kérelem részeként lemondanak a megtagadott utazási engedély fellebbezésének jogáról.

Összegzés

Ahhoz, hogy valaki bűnügyi előélettel ESTA-t kapjon, az igénylő körülményeitől függően különböző megfontolások tárgyát képezi. Mindig a legjobb tudása alapján, az igazságnak megfelelően válaszoljon a kérdésekre. Ha ESTA igénylését elutasítják, még mindig igényelhet USA vízumot.