Mi az az ESTA?

Mit jelent a Vízummentességi Program?

A vízummmentességi program az Amerikai Egyesült Államok kormányának programja, amely lehetővé teszi, hogy a Vízummentességi program 36 országának állampolgárai mentesüljenek a vízumkényszer alól, amennyiben turizmus vagy üzleti célból utaznak az Egyesült Államokban kevesebb, mint 90 napra. Az előnye annak, hogy az vízummentességi program keretei között utazhat az Egyesült Államokba az, hogy rövid határidőn belül, előzetesen megszerzett vízum nélkül utazhat az Egyesült Államokba.

Mi az az ESTA?

Az ESTA az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer. Az ESTA egy online igénylési rendszer, amelyet az Egyesült államok kormánya fejlesztett ki az utazók előszűrésére. Az ESTA engedély az utazókat feljogosítja arra, hogy felszálljanak az Egyesült államokba tartó repülő, illetve hajójáratokra. 2009. január 12 óta mindenkinek, aki a vízummentességi program keretei között lép az Egyesült Államokba, jóváhagyott ESTA utazási engedéllyel kell rendelkeznie.

Kinek kell ESTA-t igényelnie?

A vízummentességi programban (légi vagy tengeri) utazóknak jóváhagyott ESTA utazási engedélyre van szükségük. Az ESTA célja, hogy az Egyesült Államok Belbiztonsági Hivatala számára lehetővé tegye minden vízummentesen utazó utas előszűrését, mielőtt azok az indulási országot elhagynák. Javasoljuk, hogy ESTA kérelmét legalább 72 órával a tervezett utazás előtt adja be.

Az ESTA feltételei a következők:

  • Az ESTA a jóváhagyási dátumtól számított 24 hónapig (vagy amennyiben útlevele a következő 24 hónapon belül lejár, akkor az Ön útlevelének érvényességi idejéig) érvényes.
  • Az ESTA egy többszöri belépésre jogosító vízum, minden egyes látogatás maximum 90 napos lehet;
  • Az ESTA 90 napos kint tartózkodási limit csak az Egyesült Államokba való megérkezés napjától számolódik;
  • Az ESTA birtokában lévő személynek joga van turistaként az országban tartózkodni és bizonyos üzleti tevékenységet folytatni, mint például üzleti lehetőséget felkutatni, üzletfelekkel tárgyalni, tudományos-, oktatási-, szakmai- vagy üzleti kongresszuson, illetve konferencián részt venni; továbbá
  • Az ESTA birtokosa nem végezhet semmilyen munkát, nem folytathat tanulmányokat és nem vehet részt tanfolyamon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön bűncselekményt követett el, nem kap ESTA beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Mielőtt benyújtaná ESTA vízum kérelmét, kérjük egyeztessen a helyi Amerikai Konzulátussal.

Az utazási engedély garancia arra, hogy bebocsátást nyerjek az Egyesült Államokba?

Ha az Ön elektronikus utazási engedélye jóváhagyásra került, úgy ez a jóváhagyás feljogosítja Önt az Egyesült Államokba való beutazásra a Vízummentességi Program keretein belül, de nem garancia arra, hogy Önt be is bocsájtják az országba. Az Egyesült Államokba való megérkezéskor a határátlépési pontnál a Vám- és Határvédelmi Hivatal tisztviselője állapítja meg, hogy Ön jogosult-e a Vízummentességi Program keretében belépni vagy az Egyesült Államok törvénye értelmében valamely oknál fogva megtagadja a bebocsátást.

Az utazási engedély vízumnak minősül?

Nem, a jóváhagyott utazási engedély nem minősül vízumnak. Amennyiben az Egyesült Államok törvénye értelmében Önnek vízumkényszere van, úgy ez az engedély az Egyesült Államok vízumokra vonatkozó törvényi, vagy szabályozási elvárásainak nem felel meg. Az érvényes vízummal rendelkező személyek továbbra is beutazhatnak az Egyesült Államokba a vízumban megjelölt célból. Az érvényes vízummal rendelkezőknek nem kell utazási engedélyt kérniük.

Mennyi ideig érvényes az utazási engedélyem?

Hacsak vissza nem vonják, az utazási engedély a kiadás idejétől számítva két évig, illetve útlevele érvényességének lejártáig – illetve e kettő közül a korábbi lejárati napig – érvényes.

Szükséges-e vízummentes ország állampolgárának utazási engedélyért folyamodnia, akkor is, ha csak átszáll az Egyesült Államok egyik repülőterén?

A Vízummentességi Programban való részvételre jogosult nemzetek állampolgárainak vagy az Egyesült Államokba való utazási engedélyre, vagy tranzit vízumra van szükségük. Ha az utazó útban egy másik ország felé csak átszáll az Egyesült Államokban, ugyanúgy meg kell igényelje az ESTA utazási engedélyt. A „tartózkodási helye az Egyesült Államokban” rubrikába be kell írnia: „Átutazóban (In Transit)" és meg kell adnia a végső célállomás helyét.

Ki jogosult a Vízummentességi Program keretein belül beutazási engedélyt kérni?

Ön jogosult a Vízummentességi Program keretében engedélyt kérni, amennyiben:

 

Üzleti, kedvtelés vagy tranzit céljából, 90 napnál nem hosszabb időtartamra utazik az Egyesült Államokba
Egy Vízummentességi Program országa által törvényesen kiállított útlevéllel rendelkezik
Az ESTA (Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer) weboldalon keresztül igényelt érvényes engedéllyel rendelkezik
Vízummentességi Programot aláírt szállítóval érkezik
Rendelkezik vissza-, ill. továbbutazásra érvényes jeggyel
Az utazás nem végződhet az Egyesült Államokkal egybefüggő területen, vagy a szomszédos szigeteken, hacsak az utazó nem azon területek lakosa
Az utazó a Vízummentességi Program egyik országának állampolgára

Mi a teendője az utazónak, ha az ESTA nem hagyta jóvá az utazási engedélyét?

Ha az ESTA igénylés megtagadásra került és az utazó tovább szeretné folytatni az útját, akkor nem-bevándorló vízumot kell igényelnie az Egyesült Államok követségén vagy konzulátusán.